Archiv autora: Dagmar Přibylová

Hledáme spolupracovníka do areálu dílen v Hylvátech na pozici

 

TECHNIK MĚŘENÍ EMISÍ a KALIBRACE TACHOGRAFŮ

 

Pravidelná pracovní doba, odpovídající ohodnocení.

Vzdělání v technickém oboru a min.3 roky praxe podmínkou.

Další informace:

Ing. Karel Beran, mobil: 604 640 648, e-mail: kberan@skola-auto.cz

Porsche ČR (výhradní dovozce značek VW, Seat a Audi do České republiky) startuje nový projekt na podporu studentů škol automobilového zaměření. Cílem projektu je motivovat studenty k aktivnímu zájmu o obor, zatraktivnit studijní obory automobilového opravárenství, získat nové zájemce o toto studium a pomoci škole k vyšší kvalitě a efektivitě vzdělávacího procesu. To vše prostřednictvím unikátní mobilní aplikace QHERO. Studenti sbírají body za výkony ve škole, odborném výcviku a praxi v servisech. Získané body si lze díky aplikaci QHERO vyměnit za různé atraktivní odměny spojené se značkami Volkswagen, Audi, Seat (například vybavení pro volný čas, elektroniku či oblečení). Platforma QHERO běží na internetové stránce www.QHERO.cz a v aplikaci pro mobilní zařízení. Součástí projektu jsou také vzdělávací akce pro pedagogy naší školy, včetně vzdělávacích materiálů a přístrojů.

Ze všech těchto důvodů se do tohoto projektu zapojila i naše škola. Učitelé teorie i praxe, pracovníci některých smluvních servisů získali unikátní kartičky s QR kódy a mohou začít odměňovat nejaktivnější a nejlepší žáky.

Dovolujeme si vás pozvat na výstavu, kterou naše škola pořádá u příležitosti 100. výročí vzniku Československa.

Celkem asi 72 panelů, které se vztahují ke vzniku republiky, československým legiím a počátkům budování nového státu, bude ke zhlédnutí v tělocvičně naší školy na Dukle ve dnech 22. – 24. 10. 2018 od 8.00 do 15.00 hodin.

Součástí prohlídky bude i historický výklad vyučujícího.

Těšíme se na setkání.

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

Dne 3.října 2018 se 3 žáci ze třídy 3.A  Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí zúčastnili mezinárodní studentské soutěže JA  CITI  INTERNATIONAL  INNOVATION  CAMP.

Soutěž probíhala v Bratislavě a zúčastnilo se jí celkem 16 družstev. Každé družstvo tvořilo 6 studentů z různých středních škol z Čech a Slovenska.

Úkolem družstev bylo přijít s novým řešením reálného problému z oblasti finanční gramotnosti. Dopoledne družstva pracovala na řešení problému, odpoledne pak svou práci prezentovala a obhajovala před porotou.

Hlavním cílem celé akce bylo naučit studenty navzájem spolupracovat při  řešení  zadaného úkolu a dokázat se domluvit na postupech a společné obhajobě svého finančního plánu. Celá soutěž probíhala ve veselé a přátelské atmosféře a naši studenti si přivezli mnoho hezkých zážitků a nových zkušeností.

Alena Drymlová

V pondělí byli studenti 3.ročníku oboru Průmyslová ekologie na šrotišti firmy METALŠROT v Tlumačově. METALŠROT, který je nástupcem Kovošrotu z dob socialismu, má pobočky v celé republice a vykupuje nepotřebné kovové zařízení, autovraky, železný šrot a zabývá se jejich demontáží a tříděním. Jako jedna ze tří firem v České republice vlastní šrédrovací (mlecí) stroj pro konečné zpracování kovových materiálů. Materiál je podavačem vtažen do komory, kde je více než metrovým rotorem s kladivy z ušlechtilé oceli rozemlet na kousky do velikosti 8 cm. Následně jsou přes vodní cyklon odsáty zbytky barev a umělých hmot, magnetem odděleny železné slitiny a na rotačním sítě odděleny ostatní nemagnetické kovy. Vlastnímu šrédrování předchází u autovraků vypuštění provozních náplní, demontáž velkých plastových celků a pneumatik. Zajímavý byl také přístroj na zpracování kabelů, kdy jsou svazky rozemlety a vznikne měděný prach a směs umělých hmot, která putuje k dalšímu zpracování. Za povšimnutí také stály střihací „nůžky“, velikosti lokomotivy, pro dělení větších částí nebo paličské pracoviště jako vystřižené z filmu Skřivánci na niti.

Ing. Karel Beran

5.6.2018 jsme byli na divadelním představení v angličtině v Roškotově divadle. Ze zdánlivě neškodné situace v životě dvou bratrů se před námi odehrál příběh, ve kterém šlo o záchranu života. Velké množství divadelních postav dodalo divadelní hře dynamiku a nečekané zvraty nás vtáhly přímo do děje. Bylo to velmi vtipné představení a světe div se, rozuměli jsme.

Stejně jako v roce 2017 se studenti naší školy 9. května vydali na cestu s cílem městys Ročov u Loun. Zemědělské družstvo v této obci v žatecké oblasti se stalo již podruhé působištěm našich studentů na jarní chmelové brigádě.

Městys Ročov má přibližně jeden tisíc obyvatel a jeho zemědělské družstvo s výměrou chmelnic 280 ha patří mezi tradiční pěstitele této plodiny v žatecké oblasti. Jarní období, tzn. měsíc květen, patří v chmelnicích první fázi prací a tou je drátkování a navádění. A právě navádění mladých rostlin bylo úkolem skupiny 51 studentů naší školy.

Letošní chmelová sezona je podle tvrzení ročovských chmelařů velmi netypická a vše probíhá velmi rychle. Tedy i chmelové rostliny tzv. „babky“ rostou téměř před očima. Navádění rostlin na chmelnici č. 6 a na chmelnici „Kamenitá“ se pro naše studenty změnilo z boje o zelené zlato v boj se zeleným drakem. Rostliny se vzájemně proplétaly a vytvářely hustý souvislý porost. Jejich navádění pak bylo velmi náročné nejen časově, ale i fyzicky. Mezi nejlepší „naváděče z řad studentů patřili svými výkony:

Jakub NETÍK 1. T

Jakub BIEDLA 1. A

Lukáš KRAJSL 1. D

David RYŠAVÝ 1. D

Daniel ŽEMBA 1. E

 

Odměnou za poctivě vykonanou práci v průběhu 8 pracovních dnů byla všem brigádníkům příjemná finanční částka dosahující u nejlepších částku několika tisíc korun.

Při odjezdu našich studentů z Ročova padla i slova díků z úst předsedy Zemědělského družstva Ročov pana Ing. Josefa Podhájského, který kromě poděkování vyjádřil naději v pokračování spolupráce naší školy  s chmelaři i v příštích letech.

 

Karel Kout

V počtu 23 účastníků jsme absolvovali skoro 80 km pěšky přes naši nejvyšší horu.

První zkoušku v podobě téměř 4 hodin ve vlaku jsme zvládli úspěšně (trasa Ústí nad Orlicí – Tanvald s 2 přestupy). Dle očekávání byla nutná pozdější návštěva obchodního domu Norma k dokoupení zásob.

Druhý den jsme vyrazili z Harrachova přes Sněžku po cestě Česko-polského přátelství až na chatu Výrovka. Dle počasí a fyzické kondice byly 2 varianty 29 km (bez výstupu na Sněžku) a 40 km (přes Sněžku), všichni jednomyslně souhlasili, že jdeme na vrchol. Podle polského ukazatele 55 minut – všichni jsme to zvládli za 40 minut.

Na Výrovce nás čekalo velmi vřelé přijetí, po krátké aklimatizaci (koupel, atd..) jsme měli večeři. Na výběr svíčková s „osmi“ nebo kynuté borůvkové knedlíky.

Třetí den jsme vyráželi v 7 hodin, k snídani čaj a buchta (a balíček na cestu). Už nás čekalo „jen“ 20 km do Svobody nad Úpou přes Liščí horu a Černou horu.

Nejzazší termín odjezdu byl plánován v 15:00, když jsme dorazili na vlakovou zastávku bylo po 12. hodině, právě čekal k odjezdu vlak směr Trutnov….Šumavské dráhy nezklamaly. Potom nás čekaly už jen 3 hodiny ve vlaku zpět do Ústí nad Orlicí, kam jsme všichni díky pěknému tempu dorazili kolem 16. hodiny.

Pěšáci z Dukly

bylo letos opět i oceněním činnosti Automobilní školy Ústí nad Orlicí

 

Dvacátého dubna 2018 se v Obecním domě v Praze uskutečnil slavnostní večer Nadace pro transplantaci kostní dřeně a Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD). Na tomto setkání bylo připomenuto nejen 26 let existence registru, jehož činnost umožnila provést již více než 1500 nepříbuzenských transplantací, ale bylo i poděkováno několika bývalým studentům naší SŠA z Ústí nad Orlicí. Mezi oceňovanými zachránci životů byli již tradičně i absolventi naší školy, která se v náboru do ČNRDD angažuje již řadu let. Díky výchovné činnosti, na kterou se v naší škole klade značný důraz, vstoupilo do registru dárců v průběhu let již více než 1400 bývalých či současných studentů. V registru jsou bez výjimky i všichni pedagogové, kterým vstup umožnil věk, zdravotní stav a kteří tak jdou svým žákům příkladem.

V letošním roce do registru přibude jen z naší školy dalších nejméně 80 potencionálních dárců kostní dřeně. Dvacet absolventů SŠA z Ústí nad Orlicí již svou kostní dřeň darovalo a zachránilo tak život dvaceti nevyléčitelně nemocným pacientům. Dvacátého dubna tak ocenění za záchranu života převzali bývalí studenti Martin Švercl a Marek Šlezingr. Zlatým hřebem slavnostního večera pak bylo osobní setkání absolventa naší  ústecké automobilky Lukáše Malečka s bývalým pacientem, kterému svým darem dal šanci na další plnohodnotný život.

Naše SŠA  tak připravuje studenty nejen profesně, ale i lidsky. Je jen škoda, že naše škola nenašla další následovníky.

Mgr. Radek Biedla