Kurz svařování – základní

Název kurzu: Obloukové svařování v aktivním plynu tavící se elektrodou
Délka kurzu: 160 hodin (40 hodin výuky teorie + 104 hodin praktická část + 16 hodin závěrečná zkouška)
Termín a čas zahájení kurzu: bude upřesněn
Cena: 12.495,- Kč /osoba (včetně DPH)
(Platbu poukažte na účet: 13539611/0100 do 7 dnů před zahájením kurzu. Variabilní symbol: Vaše IČ, specifický symbol: 121).
Místo konání: Střední škola automobilní – pracoviště odborného výcviku: Třebovská 348, 562 01 Ústí nad Orlicí

Informace:

Bližší informace a Vaše případné dotazy zodpoví:
Pavel Jantač733 557 098 , 468 002 516 nebo jantac@skola-auto.cz.

Obsah kurzu:

V teoretické části je kladen důraz na pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, znalost metody svařování, deformace a pnutí, problematiku materiálů, vady a jejich příčiny.
Praktická část je zaměřena na ovládání svařovacího zařízení a získání návyků specifických pro tuto metodu svařování.

Vstupní předpoklady účastníka:

Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem (schopnost absolvování kurzu), minimálně dokončené vzdělání – Základní, minimální věk – 18 let.

Doklad o absolvování kurzu:

Osvědčení o základním kurzu svařování a Průkaz odborné kvalifikace svářeče.
Kurz je akreditován MŠMT.