Karosář

Základní údaje

Obor vzdělání: 23-55-H/02
Délka přípravy: tříleté denní studium
Podmínky přijetí: ukončení základního vzdělání a dobrý zdravotní stav, bez přijímací zkoušky
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška – výuční list

Popis oboru

Karosář je kvalifikovaný pracovník schopný samostatné opravárenské a seřizovací karosářské práce na silničních motorových vozidlech. Umí číst technickou dokumentaci vozidel, vyhotovovat pomocné dílenské náčrty částí karosérií a skříní, vypočítávat rozměry dílů, spotřebu materiálu pro jejich výrobu. Rozlišuje druhy materiálů používaných v konstrukcích karosérií a skříní vozidel a jejich mechanické a technologické vlastnosti. Umí rozhodovat o způsobu oprav karosérií a skříní, volit technologické postupy zpracování dílů a jejich spojování – zasklívat okna, montovat doplňkovou výbavu, upravovat nerozsáhlé části povrchů karosérií a skříní vozidel a opatřovat je základními nátěry nebo jednoduchými nátěrovými systémy. Součástí vzdělání je absolvování svářečského kurzu ZK 135 1.1 a příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Uplatnění absolventa

 • výroba, opravárenské provozy, servisy, karosárny a lakovny, svářecí práce
 • montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů karoserií a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou)
 • funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, drobných oprav laků a přípravy pro lakování
 • obsluhy zařízení pro měření a opravy karoserií a rámů vozidel, spojování součástí karoserií svařováním, pájením nebo lepením
 • vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření
 • další studium maturitních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů

Výhody

 • výuční list
 • kvalitní příprava na zaměstnání
 • příprava pro studium na nástavbě
 • řidičský průkaz skupiny B
 • orientace v práci na PC a internetu
 • svářecí průkaz skupin ZK 135 1.1, základní seznámení s metodami ZK 311 W01, ZK 31, 32-S-1,2,3