Mechanik opravář motorových vozidel

Základní údaje

Obor vzdělání: 23-68-H/01
Délka přípravy: tříleté denní studium
Podmínky přijetí: ukončení základního vzdělání a dobrý zdravotní stav, bez přijímací zkoušky
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška – výuční list

Popis oboru

Automechanik je kvalifikovaný pracovník schopný samostatné údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních motorových vozidlech. Umí používat vhodnou technickou dokumentaci pro daný druh a typ vozidla, orientuje se v technických výkresech a schématech obsažených v servisní dokumentaci, ovládá základní úkony při ručním a strojním zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy. Umí používat stroje, nástroje, běžné i speciální montážní nářadí, univerzální i speciální montážní přípravky a pomůcky, zdvihací a jiná pomocná zařízení, ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství. Jako opravář vozidel umí identifikovat závadu a zvolit či nahradit vhodné součástky, stejně jako provádět funkční zkoušky vozidel. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Uplatnění absolventa

 • výroba, opravárenské provozy, servisy, stanice technické kontroly (STK), měření emisí (ME)
 • montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí
 • obsluha diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel
 • evidence prováděných servisních a opravárenských opatření
 • další studium maturitních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů

Výhody

 • výuční list
 • kvalitní příprava na zaměstnání
 • příprava pro studium na nástavbě
 • řidičský průkaz skupiny B a C
 • profesní průkaz …
 • orientace v práci na PC a internetu