Oznámení o volbách do šk. rady

Ředitel Střední školy automobilní vyhlašuje na základě § 167 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s ust.
§ 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. a ve znění pozdějších předpisů

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
pro zletilé žáky školy a zákonné zástupce nezletilých žáků školy

na pátek 15.11.2019 v době od 13.00 do 17.00 hodin na recepci školy Dukelská 313

Ing.Petr Vojtěch
ředitel SŠ automobilní v Ústí nad Orlicí

V Ústí nad Orlicí 31.10.2019