Informace k přijímacímu řízení

Pokud nenaleznete potřebné informace v sekci Přijímací řízení,

Obracejte se s dotazy na paní Ivetu Kalousovou,

tel. 468 002 510 nebo mail: