Maturity a ZZ – jak budou vypadat?

Návrh MŠMT na řešení maturitních a závěrečných zkoušek:

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Varianta A – žáci se vrátí do školy do konce května:

  • Maturita proběhne nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol.
  • Ze společné části maturity bude vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka, žáci budou psát pouze didaktický test.
  • Maturitní testy bude vyhodnocovat samotná škola.
  • Ústní i praktická zkouška proběhne normálně v termínu, který stanoví škola.

Varianta B – žáci se vrátí do školy až po 1.6.2020:

  • Maturitní vysvědčení bude vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení (pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také).

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY U UČEBNÍCH OBORŮ 

Proběhly by podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení.