Oznámení ohledně ubytování na internátě

Vedení SŠ automobilní Ústí nad Orlicí oznamuje všem zákonným zástupcům ubytovaných nezletilých žáků a všem ubytovaným zletilým žákům, že po dobu platnosti vyhlášeného nouzového stavu nebude vybírána úplata za školské služby na domově mládeže (poplatek za ubytování). Za měsíc březen 2020 (před vyhlášením nouzového stavu) bude odečtena pouze úměrná částka tj. 420,-Kč.