Posunutí termínu přijímacího řízení na 19. 5. 2021

Na základě rozhodnutí MŠMT jsou posunuty všechny termíny přijímacích zkoušek. Z tohoto důvodu budeme moci vydat rozhodnutí o přijetí až 19. 5. 2021. Toto rozhodnutí MŠMT se týká všech oborů, maturitních i učebních.

Vážení uchazeči.

I když víte, že budete přijati, buďte trpěliví, dříve než v uvedené datum vám rozhodnutí o přijetí nemůžeme oficiálně sdělit.

Zápisové lístky nám budete moci předat také až od 19. 5. 2021 a to po dobu 10 dnů (tedy do konce května).

Předpokládané 2. kolo přijímacího řízení bude moci být vyhlášeno až po 1. 6. 2021.