Odvolání

 

Pokud jsi splnil/a kritéria přijímacího řízení a přesto jsi nebyl/a přijat/a, zkus podat odvolání.

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele školy ke krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru školství a kultury.