Volby do školské rady (doplňovací)

Ředitel Střední školy automobilní vyhlašuje na základě §167 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s ust. §59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. a ve znění pozdějších předpisů

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

na středu 5.4.2023 v době od 13:00 do 17:00 hodin ve sborovně školy pro zletilé žáky školy a zákonné zástupce nezletilých žáků školy.

V tento den se od 15:00 do 17:00 zároveň konají třídní schůzky, takže se to dá propojit.

Ing. Petr Vojtěch

ředitel SŠA

V Ústí nad Orlicí 17.3.2023