Vstupní školení skupiny C

Nabízíme možnost získání Profesního průkazu řidiče pro žáky a veřejnost

Délka školení: 140 hodin (130 hodin výuky teorie + 10 hodin výcviku)

Kurz začíná ve středu 20.1.2021 v 16:00 hod.

Kurz začne určitě, v současné době platí výjimka z vládního opatření pro konání profesního školení.

Termín školení: leden 2021 – duben 2021, odpolední výuka (2x  – 3x týdně),

1x měsíčně sobota – vše dle domluvy a možností účastníků školení a školy

Cena školení: 15.210,- Kč s DPH/osoba

Platba:

a) buď celé najednou – platbu provést do 22.1.2021

b) nebo složit  zálohu – 7.000,- Kč do  22.1.2021 a doplatek  provést do 15.3.2021

Platby provést bankovním převodem na účet školy: 13539611/0100

Variabilní symbol = 492020

Specifický symbol = vaše rodné číslo bez lomítka

Kontaktní osoba:

Pavel Jantač
Tel: 468 002 516
Mob: 733 557 098
E-mail: