Výběrové řízení

Ředitel Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo: Zástupce ředitele pro mimoškolní činnost, správu a organizaci

Požadavky:
– splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon funkce podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
-pedagogická praxe

-pracovní zkušenost s vedením správních zaměstnanců vítána

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:
– doklady o požadované odborné kvalifikaci

– doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení

– výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);

Předpokládaný nástup na pracovní místo : 1. 9. 2021
Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do dne 21. 5. 2021 do 12:00 hodin na adresu: Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, Ústí nad Orlicí