Teoretická výuka a samotestování v Po 7. 6.

Žáci nastoupí ráno dle rozvrhu včas do příslušné třídy a pod dohledem učitele provedou samotestování vydaným Ag-testem. Výsledek musí zkontrolovat přítomný dozorující učitel, který ho zapíše do připraveného seznamu třídy.

V případě pozitivního nálezu, žák okamžitě opouští školu a nahlašuje se telefonicky svému obvodnímu lékaři, ten vydá další pokyny k léčení.