Zájezd Vídeň + ZOO

Na závěr letošního školního roku je pořádán zájezd pro žáky školy. Zájemci se mohou přihlásit u Ing. Pohankové.