Zpráva pro ubytované žáky

Sdělení pro ubytované zletilé žáky a pro zákonné zástupce ubytovaných nezletilých žáků:

Úplata za ubytování v domově mládeže bude přiměřeně snížena (po dobu platnosti vyhlášeného nouzového stavu – od 14.10.2020, nebude vybírána).