Autor: Dagmar Přibylová

Dne 10.1.2024 jsme uspořádali setkání žáků DM SŠA Ústí nad Orlicí s Policií ČR. Žáci byli
seznámeni s prací psovoda, který vychovává německé ovčáky pro speciální účely PČR,
zejména vyhledávání drog. Viděli praktickou ukázku, jak pes našel ukrytý sáček s heroinem a
marihuanou. Následně por. Mgr. Lenka Vilímková pustila žákům naučný film na téma „Tvoje
cesta načisto“ v rámci programu primární protidrogové prevence. V průběhu sledování filmu
vedla s žáky diskuzi, zejména na téma protidrogové prevence. Na závěr udělila žákům
certifikát za absolvování tohoto programu. Akce se zúčastnilo kolem 100 žáků se svými
vychovateli.

Ing. Roman Dvorský

Vánoční florbalový turnaj 19.-20.12.2024 – konečné výsledky:

  1. místo 4.T – Vlasta La Vista
  2. místo 3.A – Pepovo bůro
  3. místo 3.T – Mám vztah se strejdou

Všem gratulujeme.

Dne 16. 11. 2023 se v naší škole konala online soutěž pro střední školy v anglickém jazyce. Zájem žáků byl nad očekávání velký.

Studenti si vyzkoušeli své znalosti na úrovni B1 – C1 v gramatice, čtení a poslechu v časovém rozsahu 60 minut.

Soutěže se zúčastnilo celkem 24 343 studentů ze 702 středních škol z 34 zemí světa.

Maximální počet bodů, který mohli studenti v testu získat, byl 126. Celkovým vítězem se stal Abdulkerin Kurgaš z Gimnazija „Visoko“ Bosnia and Herzegovina, který dosáhl 122,5 bodů. Nejlepší studentkou z České republiky je Istra Šramlová z Gymnázia Jaroslava Seiferta. Oba získali dvoutýdenní výlet do Kanady včetně ubytování a letenek.

Z naší školy se zúčastnilo 31 studentů. Nejlepším studentem se stal Jakub Dudek (3. TE), který získal 99 bodů, jehož následovala Anna Kalousková (3. A) s 92 body a Zachariáš Nový (3. C), který dosáhl 87 bodů. Za svůj výkon budou všichni tři studenti odměněni. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným za úspěšnou reprezentaci školy.

Dne 7.11.2023 se na naší Střední škole automobilní konala každoroční  „Burza zaměstnavatelů“.

O pozornost našich studentů se v tělocvičně ucházelo 13 zaměstnavatelů, mezi které patřila např. Armáda České republiky, nebo výrobce autobusů Iveco a.s. Burzy se zúčastnili studenti 4. a 3. ročníků maturitních oborů, nástavbového studia i učebních oborů 2. a 3. ročníků.

Mezi další zaměstnavatele na burze patřily dopravní společnost České dráhy a.s., automobilka Škoda Auto a.s, výrobce vojenského materiálu STV Group a.s., výrobce sedadel CIEB Kahovec a další firmy.

Všichni zástupci firem poskytli žákům cenné informace o případném budoucím povolání.

Pavel Jantač

V rámci programu DoFE se pětičlenná skupina našich studentů účastnila Pálavské expedice.

Ve středu 28.10. jsme vyrazili v 7:55 z ústeckého nádraží, kde se s námi rozloučil pan učitel Bouška. V 10 hodin jsme dorazili do Břeclavi, kde jsme chvilku čekali na paní učitelku Jirouškovou a pana učitele Moskvu. V 11 hodin začala naše expedice. Trvala dva dny a měli jsme dojít z Břeclavi do Šakvic. Trasa měla okolo 42 kilometrů.

První den jsme ušli asi 20 kilometrů a pokoušeli jsme si udržovat dobrou náladu, kterou jsme na cestu potřebovali, aby nám rychleji utíkala. Na konci dne jsme se utábořili na louce.  K večeři nám Nela uvařila špagety. Založili jsme si oheň, abychom jsme se trošku ohřáli. Postavili jsme stany a šli spát.

Druhý den ráno jsme odpočatí a plní sil vstávali. Uklidili jsme tábořiště a v 9 hodin jsme vyrazili na druhou polovinu cesty. Plán se ovšem trochu změnil. Naplánovanou trasu bychom nestihli ujít a trvalo by nám to do večera a my jsme se chtěli vrátit ještě za světla, takže jsme trasu na poslední chvíli museli trochu pozměnit. Nakonec jsme naši expedici ukončili ve vesnici Nové Sady. Autobusem jsme se odtamtud dostali do Šakvic a poté vlakem, s pár přestupy, jsme dorazili domů.

Všichni jsme to nakonec zvládli, i když trochu unavení a vyčerpaní. Přesto to byl pro nás velmi dobrý zážitek.

Pavla Mičková – studentka 2.A

V rámci programu Erasmus vyrazilo deset našich studentů na pracovní stáž do maďarského hlavního města Budapešti.

V neděli 1.10. jsme se vypravili od naší školy směr Maďarsko. Po šesti hodinách jsme byli v cíli a ubytovali jsme se v hostelu Momento, což byl apartmánový byt s několika pokoji.

Druhý den nás čekalo přivítání od místní agentury Ceba a naší koordinátorky Réky Victor. Po nutné administraci a úvodním školení jsme navštívili pracovní místa. Jednalo se zejména o pneuservisy a autoservisy. V autoservisech čekalo žáky deset pracovních dní, kdy se museli zapojit do kolektivu, naučit se nové postupy práce, terminologii a samostatně plnit zadané úkoly.

Zástupci studentů z oboru Dopravní prostředky navštěvovali dopravní podnik města tzv. BKV.

Každý den odpoledne nebo večer jsme vyráželi poznávat Budapešť. Za zmínku určitě stojí historické centrum města, parlament, zpívající fontána, bazilika sv. Štěpána nebo Rybářská bašta.

O víkendu jsme navštívili zoologickou zahradu a síly do dalšího týdne jsme nabírali v nejkrásnějších maďarských lázních Szechenyi. V neděli pro nás byl připraven průvodce, který nám ukázal Budínský hrad a provedl nás Národním muzeem.

Druhý týden našeho pobytu bylo v servisech více práce, ale žáci vše zvládli s přehledem.

Na závěrečném setkání v agentuře jsme vše zhodnotili, žáci vyslechli krásné pochvaly a sdělili jsme si navzájem zážitky.

Všichni žáci si zaslouží velikou pochvalu. Zvládli jazykovou bariéru, poznali cizí kulturu, získali nové zkušenosti a zejména si vyzkoušeli práci v cizím prostředí, cizí zemi.

Olga Čopianová

Klub zaměstnavatelů organizoval v letošním roce již jubilejní desátý ročník ocenění „ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI“. Cílem této akce je přispět k podpoře spolupráce středních škol a firem v kraji a touto formou školám poskytujícím kvalitní profesní přípravu žáků poděkovat. Střední školu nominují zaměstnavatelé, proto je kladen největší důraz na uplatnitelnost absolventů navržené školy v praxi.

Na základě hlasování firem se letos naše škola vyšvihla na krásné 3. místo.  Hodnocené byly desítky škol, bronzová pozice je tedy velkým úspěchem.

Pavel Jantač

Ve středu 4. října proběhl v areálu naší školy na Dukle náborový workshop Policie ČR „Fyzotesty na (ne)čisto“. 

Akce byla organizována Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, zahájila ji nprp. Martina Nováková spolu s ředitelem automobilní školy Ing. Petrem Vojtěchem.

Ze školy se zúčastnili studenti maturitní třídy oboru autotronik a maturitní nástavby provozní technika. Naše žáky doplnili zájemci z řad veřejnosti, celkem se testů zúčastnilo 39 zájemců.

Budoucí maturanti automobilní školy i ostatní zájemci zhlédli ukázky policejní přípravy psovodů, statické ukázky techniky, vyzkoušeli si psychotesty při přijímacím řízení. Absolvovali také fyzické testy (člunkový běh, sedy-lehy, kliky) i závěrečný běh na 1 km.

Ti, kteří splnili stanovené limity, získali na závěr osvědčení, které je opravňuje po úspěšném složení maturitní zkoušky zažádat o práci v řadách policie. Vzhledem k dlouholeté spolupráci automobilní školy a Policie ČR i zájmu našich maturantů lze předpokládat, že získané certifikáty budou maturanty využity.

Mgr. Aleš Odehnal