Nadační fond Automobil funguje při Střední škole automobilní Ústí nad Orlicí od r. 2001. Zapojuje se do života školy především finanční podporou mimoškolních aktivit studentů, oceňováním jejich výsledků ve vědomostních a sportovních soutěžích. Další oblastí činnosti je pořizování a zapůjčování studijních materiálů a poskytování finančních příspěvků studentům na kurzy pořádané školou.

Nadační fond Automobil je dobrovolnou neziskovou organizací, její veškeré příjmy jsou tvořeny dary od rodičů a sponzorů. Získané prostředky se vynakládají na uvedené aktivity v souladu se statutem fondu.

 

 

Informace o akcích na nichž se finančně spolupodílí NF naleznete v aktualitách či na facebooku školy.