Členové školské rady

Mgr. Vojtěch Troszok - předseda rady (zvolený pedagogickými pracovníky školy)

Ludmila Dostálková - členka rady (jmenovaná zřizovatelem organizace)

Petr Filip - člen rady (zvolený žáky a studenty školy, příp. jejich zástupci)

 

28. června 2021 - volby zástupce žáků a zákonných zástupců do školské rady.

Soubory ke stažení