Základní informace

Zřizovací listina Pardubického kraje ze dne 27.10. 2005 Č.j. KrÚ 18383/2005 OŠMS/8

Název: Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí
Sídlo: 562 01 Ústí nad Orlicí, Dukelská 313
Zřizovatel školy: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Právní forma školy: Příspěvková organizace zřízená krajem
Součásti školy: Střední škola automobilní
Domov mládeže - kapacita 148 lůžek
Školní jídelna - kapacita 800 jídel
Odloučené pracoviště: Středisko praktické výuky (SPV)
562 03 Ústí nad Orlicí, Třebovská 348
IČ: 00529842
DIČ: CZ00529842
Bankovní spojení: 13539611/0100 Komerční banka Ústí nad Orlicí
Telefon: 468 002 500
E-mail:
Datová schránka: q3dsfq4