Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství ve spolupráci s Jednotou Českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, a Střední školou automobilní Ústí nad Orlicí, každoročně v březnu pořádá regionální matematickou soutěž pro žáky středních odborných škol, středních integrovaných škol a SOU.

Soutěž probíhá v areálu naší školy.

Ročník 39 (2024) - soubory ke stažení:

Ročník 38 (2023) - soubory ke stažení:

Ročník 37 (2019) - soubory ke stažení:

Ročník 36 (2018) - soubory ke stažení: