Nábor do Českého registru dárců kostní dřeně

I v letošním školním roce probíhá nábor nových členů Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD). Za těch let této činnosti vstoupilo do registru již 1595 našich žáků či zaměstnanců. Nejméně dvacet čtyři z nich již svou kostní dřeň neznámému příjemci nezištně darovalo a zachránilo tak něčí život. Při každoroční náborové akci se podaří získat zhruba 60-70 dalších plnoletých žáků, kteří jsou rovněž připraveni takto někomu pomoci. Pokud všichni přihlášení projdou náročnými zdravotními testy, pokoříme letos magickou hranici 1600 zaregistrovaných potencionálních dárců. Ochota našich žáků někomu nezištně pomoci je nejen chvályhodná, ale měla by být i motivací pro studenty jiných škol. Všem našim statečným proto patří velký dík!

Mgr. Radek Biedla - výchovný poradce