Krajské kolo Autoopravář junior 2024

V úterý 13.2. se naši žáci oborů automechanik a autotronik zúčastnili krajského kola soutěže Autoopravář junior 2024, které pro Pardubický a Královehradecký kraj připravili ve

Kybernetická kriminalita – prevence

Kybernetická kriminalita je trestná činnost, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií. Jak jí předcházet a bránit se jí?

Protidrogová prevence

Dne 10.1.2024 jsme uspořádali setkání žáků DM SŠA Ústí nad Orlicí s Policií ČR. Žáci byliseznámeni s prací psovoda, který vychovává německé ovčáky pro speciální účely

Vánoční florbalový turnaj

Vánoční florbalový turnaj 19.-20.12.2024 – konečné výsledky: Všem gratulujeme.

Soutěž Best in English 2023

Dne 16. 11. 2023 se v naší škole konala online soutěž pro střední školy v anglickém jazyce. Zájem žáků byl nad očekávání velký. Studenti si vyzkoušeli své