4.A na exkurzi terminálu METRANS v České Třebové

Ve středu 14.12.2016 se žáci 4.A zúčastnili exkurze na kontejnerové překladiště v České Třebové.
Prohlídka terminálu začala seznámením s obsahem a rozsahem činnosti společnosti Metrans. Následovaly statistické údaje charakterizující činnost terminálu včetně doplňkových služeb, které Metrans poskytuje rejdařům. Studenti měli možnost prohlédnout si nejběžnější typy ISO kontejnerů, jejich charakteristické prvky v nejčastěji používaných velikostech a značení jednotlivých kontejnerů.

Po seznámení s činnosti terminálu, studenti zhlédli pojízdné nosiče kontejnerů manipulaci s kontejnery, včetně upozornění na rizika plynoucí z nezajištění proti nežádoucímu posunu. Po prohlídce práce mobilních nosičů studenti zhlédli překládku kontejnerů třemi portálovými jeřáby a to jak na železniční vozy (která tvoří přes 85% celkové manipulace), tak na šasi silničního vozidla. Následovala prohlídka železničních nosičů, jejich uchycovacích prvků a výkladu o počtu uložených kontejnerů na vozech vlaku závislých od nosnosti jednotlivých vozů i celkové hmotnosti sestaveného vlaku.

Exkurze byla zakončena náhledem do dispečinku terminálu, informací o softwaru, řízení manipulace, předávání informací jednotlivým stanovištím, množství a rychlosti manipulovaných kontejnerů.

Návštěva terminálu studenty obohatila o fyzické ukázky kontejnerů a manipulace s nimi včetně konkrétních případů problémů, které mohou vzniknout při nerespektování daných pravidel.

Roman Moskva