Archiv autora: Dagmar Přibylová

Vedení SŠ automobilní Ústí nad Orlicí oznamuje všem zákonným zástupcům ubytovaných nezletilých žáků a všem ubytovaným zletilým žákům, že po dobu platnosti vyhlášeného nouzového stavu nebude vybírána úplata za školské služby na domově mládeže (poplatek za ubytování). Za měsíc březen 2020 (před vyhlášením nouzového stavu) bude odečtena pouze úměrná částka tj. 420,-Kč.

Návrh MŠMT na řešení maturitních a závěrečných zkoušek:

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Varianta A – žáci se vrátí do školy do konce května:

  • Maturita proběhne nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol.
  • Ze společné části maturity bude vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka, žáci budou psát pouze didaktický test.
  • Maturitní testy bude vyhodnocovat samotná škola.
  • Ústní i praktická zkouška proběhne normálně v termínu, který stanoví škola.

Varianta B – žáci se vrátí do školy až po 1.6.2020:

  • Maturitní vysvědčení bude vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení (pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také).

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY U UČEBNÍCH OBORŮ 

Proběhly by podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z Matematiky a Českého jazyka, které se měly konat, jsou bez náhrady termínu ZRUŠENY.

Doporučujeme rodičům a našim budoucím studentům sledovat vysílání na ČT 1 v úterý a ve čtvrtek od 14.00 do 14.45, kde bude probíhat TV kurz k přijímacím zkouškám.

Další alternativou mohou být uvolněné ZDARMA on-line testy k přijímacím zkouškám na webu např.: https://scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/zdarma/index.asp

Naši milí studenti,

na webu školy ve složce Studenti/Materiály – Mimořádné úkoly jsme začali umisťovat Zadání domácí práce žáků v době mimořádného volna. Postupně budou jednotliví učitelé zadávat látku, kterou si samostudiem z dostupných materiálů nastudujete.

Nejnovější opatření:
S látkou, kterou vám učitelé zadají k samostudiu, vám zadají i úkoly, které ihned po prostudování látky splníte (např. zodpovíte testové otázky, atd.). Vypracování úkolu pošlete mailem příslušnému učiteli. Ten vaši práci vyhodnotí, opraví a oznámkuje. Známku napíše do bakalářů, abyste ji také mohli vidět (hlavně vaši rodiče). Pak na web umístí další úkol, který splníte a pošlete zpět. A tak to půjde dokola až do vašeho návratu do školy.
Takže už žádná procházka či cyklo-vyjížďka do přírody, ani hraní her, ale pilné studium…

Projekt Tatra do škol se blíží do finále. V minulém týdnu byla namontována poslední důležitá součást. Kabina byla usazena pomocí jeřábu Tatra 815 HZS Pardubického kraje.  Následovalo propojení elektrických a pneumatických částí i zajištění všech mechanických spojů. Následovalo naplnění provozních kapalin a zkušební start. Ten se povedl na první pokus! První zkušební jízdě bohužel zabránila absence správného softwaru v řídící jednotce převodovky. V pondělí 2.3. jsme vozidlo pomocí Iveca naší autoškoly natlačili na podvalník SÚS Pardubického kraje (tažený samozřejmě také Tatrou), který je dopravil do Kopřivnice. Následovat bude kompletní oživení, zkušební jízdy a homologační proces. Na konec března jsou naplánovány jízdy na polygonu Tatra pro celý tým a slavnostní předání hotového vozu.   

Ing. Karel Beran

Devět odvážných chlapců a jedna dívka se koncem ledna vypravili na mezinárodní pracovní zkušenosti do Vídně.  Již měsíce před odjezdem pilovali angličtinu a účastnili se pohovorů v rámci programu ERASMUS+.

Čekala je praxe v automobilovém průmyslu a průmyslové ekologii v délce 2 týdnů. První den při nástupu do autoservisů mnozí z odvážných měli malou dušičku a čekal je první krok do neznáma. Ale všichni byli srdečně přijati a v přátelském duchu se nesl celý pobyt v zahraničí.

Studenti si museli osvojit cestování ve velkoměstě a zvyknout si na multikulturní společnost. Na dílnách se setkávali s Turky, Syřany, ale i Poláky. Ne vždy si vystačili s angličtinou a nutností bylo naučit se aspoň základní fráze v němčině.

Po týdnu pobytu již studenti získali potřebnou sebedůvěru a spolupracovníci jim svěřovali i náročnější pracovní úkoly. Po messengeru začaly chodit fotky, kdo má nejlepší úlovek a kdo pracuje na nejdražší značce auta.

Pobyt ve Vídni jsme nepojali jen jako pracovní zkušenost, ale prozkoumali jsme město skrz na skrz. Navštívili jsme Schönbrunn, ZOO, korunovační klenoty, letiště, Technické muzeum, Přírodovědné muzeum a historické centrum města. Zaujalo nás večerní bruslení před radnicí, plavání v Diana bad a bouldering v centru Vídně.

Jsme rádi, že studenti ze Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí měli vynikající příležitost si upevnit znalost cizího jazyka, nabýt sebedůvěru, získat nezávislost a poznat novou kulturu ve Vídni v rámci programu ERASMUS+.

Praxe v zahraniční je pro mnohé z nich jednou z nejlepších zkušeností v životě a vynikající možností, jak zvýšit vyhlídky budoucího uplatnění na trhu práce.

                                                                                  Marcela Pohanková

Žáci Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí si vyzkouší montáž automobilu značky Tatra. V rámci projektu „Tatra do škol“ proběhlo minulý měsíc týdenní školení s vybranými žáky přímo v servisním středisku kopřivnické automobilky Tatra.  

Úkolem žáků bude postavit pod dohledem učitelů odborného výcviku nákladní automobil Tatra Phoenix, který bude následně sloužit potřebám Správy a údržby silnic v Pardubickém kraji.

První prosincový týden již začala montáž a žáci sestavili nosnou podvozkovou část. Další pokračování prací je naplánováno na začátek ledna 2020. Po dokončení všech úkonů bude automobil převezen do Kopřivnice, kde projde výstupní kontrolou a testem na tamním polygonu.

  Bc. Tomáš Maleček

Reportáž z Tatry Kopřivnice: https://youtu.be/CZahCKeNoBE

Ve čtvrtek 28.11. odpoledne se dvacet pedagogů z naší školy sešlo na dílně autotroniků. Důvodem byla návštěva školitelů z firmy Porsche Česká republika, která je zároveň autorem motivačního projektu Qhero pro naše žáky. Náplní setkání bylo seznámení s vizí elektromobility značek VW a Audi, kterých je Porsche ČR výhradním dovozcem. Dozvěděli jsme se, že elektromobilitu je třeba chápat jako soubor všech elektropohonů (od mikrohybridních-pomocných  systémů po plné elektromobily), i jaké představy a plány mají tyto významné značky. Překvapením byla informace, že v roce 2025 by měly elektrifikované modely tvořit 30% celkové produkce. Tady je třeba poznamenat, že mezi elektrifikované modely nepatří jen čisté elektromobily, ale i veškerá produkce hybridních vozů. Následovala prohlídka a diskuse nad přistavenými vozy VW Passat GTE (plug-in hybrid) a VW e-Golf (čistý elektromobil), při které byly probrány zásady pro práci na „elektrifikovaných“ vozech i detaily daných konstrukčních řešení.

Karel Beran