Autor: Dagmar Přibylová

Ředitel Střední školy automobilní vyhlašuje na základě §167 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s ust. §59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. a ve znění pozdějších předpisů

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

na středu 5.4.2023 v době od 13:00 do 17:00 hodin ve sborovně školy pro zletilé žáky školy a zákonné zástupce nezletilých žáků školy.

V tento den se od 15:00 do 17:00 zároveň konají třídní schůzky, takže se to dá propojit.

Ing. Petr Vojtěch

ředitel SŠA

V Ústí nad Orlicí 17.3.2023

Dne 23. 2. 2023 jsme navštívili v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí činoherní anglicko –
české divadelní představení „PETER BLACK“. Název této divadelní hry připomíná
v českém překladu hru Černý Petr. Je to příběh člověka, který v průběhu jednoho
dne přišel doslova a do písmene o všechno. Jeho opětovný start od nuly byl
motivovaný základními lidskými potřebami, jako jsou spánek, jídlo, teplo, práce,
přátelé a rodina. Příběh byl rozehrán s dostatečným humorem a s nadhledem.
Studenti si při sledovaní představení mohli v praxi ověřit své znalosti z
anglického jazyka a schopnost porozumět mluvenému textu v divadelní podobě.

Jedeme opět na chmelovou brigádu!

Kam: Zemědělské družstvo Ročov u Loun

Kdy: orientačně od 14. 5. 2023

Na jak dlouho: 7 – 8 dnů

Na celou brigádu budete uvolněni ze školního vyučování.

Pokud máte zájem, tak informace podává a přihlášky přijímá do 15.3.2023 Dr. Karel Kout (kabinet u učebny č.9), formuláře přihlášek tamtéž.

Soutěž se konala 30. 11. 2022 a z naší školy se jí zúčastnilo 24 studentů. Dostali tak šanci porovnat své znalosti a dovednosti v anglickém jazyce se studenty z jiných škol světa.

Celkově se soutěže zúčastnilo 22 779 studentů středních škol (704 středních škol) ze 34 zemí světa.

Výsledky našich studentů:

1. Jakub Dudek 2. TE, 89,5 bodu

2. Aleš Cupák 4. A, 87,5 bodu

3. Petr Chvátil 2. A, 77,5 bodu

Výborného výsledku dosáhl i Patrik Hendrych, který skončil 7. Je to student 2. C, což je tříletý učební obor. Většina našich studentů byla z maturitních oborů.

Nejlepší na světě byl student z Maďarska, který získal 110,5 bodu a v České republice to byla studentka GaSOŠE Sedlčany se 108 body.

Gratulujeme vítězům a všem děkujeme za výborný přístup a pěkné výsledky.

V pátek 11.11. proběhla „akce střecha“, kterou pokračuje přestavba garáží. Všem zúčastněným spolupracovníkům děkujeme.

A ve středu 16.11. už se pokládá střecha nová…

Ve čtvrtek 10.11. proběhlo krajské kolo středních škol ve stolním tenise v Chrudimi. V kategorii děvčat zvítězilo družstvo dívek z naší školy. Markéta Doležalová a Markéta Najmanová neprohrály ani jedno utkání a skvělými výkony si první místo zasloužily. Vítězkám gratulujeme.

Mgr. Olga Čopiánová

Ve čtvrtek 3. listopadu proběhla v dílnách naší školy ve spolupráci s firmou Iveco Bus Vysoké Mýto akce, kterou jsme nazvali Autoopravářův den. Party složené z žáků oborů mechanik, karosář a lakýrník plnily víceméně zábavné úkoly na šesti pracovištích. Žáci hodnotili auto k prodeji, nakládali nepojízdný vůz na podvalník, projeli vůz ve virtuální realitě, řešili píchlé kolo přímo na silnici, hledali chyby laku a poznávali vybrané součásti a náplně. Jízda na motokárách a bohaté občerstvení doplnily dopolední program. Zadaných úkolů se nejlépe zhostila parta z Holic. V závěru předali zástupci firmy Iveco všem účastníkům upomínkové předměty a pořádající škola obdržela od IVECO GROUP šek na 50 000 Kč.