Návštěva Technické univerzity v Liberci

V pondělí 27.února využila skupina žáků maturitních oborů pozvání na prohlídku Strojní fakulty TUL. Výprava poskládaná ze žáků 3.T, 4.A a 4.T absolvovala zajímavý tříhodinový program, připravený v nových laboratořích motorů a výrobních technologií. Žáci se seznámili s provozem zkušebny motorů a hnacích agregátů, s laboratoří crash testů jednotlivých součástí moderního automobilu, s pracovištěm klasických výrobních technologií od vstřikování plastů přes tváření a slévání kovů až po svařování, ale především s nejmodernějšími výrobními technologiemi, 3D tiskem a výrobou nanovláken. Návštěva této moderně vybavené školy byla pro všechny určitě zajímavá, možná pomohla některým žákům s rozhodnutím v otázce jejich dalšího vysokoškolského studia.