Přijímací řízení  na DM 2024/25

 

Přihlášky k ubytování na Domov mládeže (DM) je nutné podat nejpozději do 21.6.2024. Vyplněná přihláška musí být s originálním podpisem zákonného zástupce nezletilého žáka/žákyně, nebo originálním podpisem plnoletého žáka. Přihlášku lze podat osobně, datovou schránkou, elektronicky s elektron. podpisem zákonného zástupce, nebo doporučeně poštou.
Současně s podáním přihlášky je nutné vyplnit přiloženou tabulku „ Kritéria pro umisťování žáků a studentů na DM“ zákonným zástupcem, nebo plnoletým žákem/žákyní. Tabulka je nedílnou součástí přijímacího řízení na DM.
O přijetí žáka na DM budeme informovat na našich webových stránkách nejpozději do 15.7.2024 v podobě seznamu žáků pod číslem, které obdrží e-mailem rodiče žáků, nebo plnoletí žáci/žákyně, kteří splnili podmínky přijímacího řízení na DM. Jedná se o žáky/žákyně SŠA v Ústí nad Orlicí a SŠZ v Ústí nad Orlicí.

 

Přílohy nutné k vyplnění: