Změna termínu odevzdání maturitních prací – 4.A, N2.A

Oznámení ohledně ubytování na internátě

Vedení SŠ automobilní Ústí nad Orlicí oznamuje všem zákonným zástupcům ubytovaných nezletilých žáků a všem ubytovaným zletilým žákům, že po

Maturity a ZZ – jak budou vypadat?

Návrh MŠMT na řešení maturitních a závěrečných zkoušek: MATURITNÍ ZKOUŠKA Varianta A – žáci se vrátí do školy do konce

Přípravný kurz k přijímacím zk. se NEKONÁ

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z Matematiky a Českého jazyka, které se měly konat, jsou bez náhrady termínu ZRUŠENY. Doporučujeme

Domácí úkoly + přezkoušení

Naši milí studenti, na webu školy ve složce Studenti/Materiály – Mimořádné úkoly jsme začali umisťovat Zadání domácí práce žáků v

Fotogalerie