AUTOMOBILEUM 2023

Na letošní celorepublikové soutěži řidičských schopností žáků automobilních oborů Automobileum
2023 pořádané v Hradci Králové reprezentovalo Pardubický kraj čtyřčlenné družstvo žáků naší školy.
Dva Autotronici – Jaroslav Hnát a Břetislav Řezníček a dva Automechanici – Martinové Dopita a Vik.
Mezi zástupci ostatních krajů se určitě neztratili a obsadili pěkné 5. místo.

Děkujeme za reprezentaci školy.
Ing. Jindřich Kovář