Beseda s Martinem Mejstříkem

Letos 17. listopadu uplyne již 30 let od událostí spojených s pádem totalitního režimu v bývalém Československu. Změna režimu se nerodila snadno. Předcházela jí mimo jiné i série demonstrací požadujících demokratizaci systému, svobodu projevu, odstranění cenzury, dodržování základních lidských práv a řadu dalších oprávněných požadavků.

Všechny tyto projevy občanské statečnosti byly tvrdě potlačovány státní mocí. Nejbrutálněji byla rozehnána studentská demonstrace 17. listopadu 1989. Nebývale brutální zásah policie a STB zvedl vlnu odporu proti zločinnému režimu i těch lidí, kteří se do té doby báli komunistické totalitě vzepřít.

 Úkolem dnešních pedagogů je i výchova mladých lidí k lásce,  demokracii a svobodě. Je proto nezbytné, aby nastupující generace znala minulost své vlasti a vážila si těch, kteří neváhali pro svobodu všech riskovat svobodu svou.

Proto byl do naší školy pozván na 10.10. jeden z vůdčích představitelů tehdejšího studentského hnutí a bývalý senátor pan Martin Mejstřík. Jeho zasvěcená a poutavá přednáška studenty zaujala. Zážitky očitého svědka událostí odehrávajících se 17.11. 1989 na Národní třídě mladým lidem ukázaly, že za svobodu a demokracii se musí bojovat a že tyto vymoženosti nejsou samozřejmostí.

                                                                                 Mgr. Radek Biedla