Elektromobilita s Qhero-Porsche Česká republika

Ve čtvrtek 28.11. odpoledne se dvacet pedagogů z naší školy sešlo na dílně autotroniků. Důvodem byla návštěva školitelů z firmy Porsche Česká republika, která je zároveň autorem motivačního projektu Qhero pro naše žáky. Náplní setkání bylo seznámení s vizí elektromobility značek VW a Audi, kterých je Porsche ČR výhradním dovozcem. Dozvěděli jsme se, že elektromobilitu je třeba chápat jako soubor všech elektropohonů (od mikrohybridních-pomocných  systémů po plné elektromobily), i jaké představy a plány mají tyto významné značky. Překvapením byla informace, že v roce 2025 by měly elektrifikované modely tvořit 30% celkové produkce. Tady je třeba poznamenat, že mezi elektrifikované modely nepatří jen čisté elektromobily, ale i veškerá produkce hybridních vozů. Následovala prohlídka a diskuse nad přistavenými vozy VW Passat GTE (plug-in hybrid) a VW e-Golf (čistý elektromobil), při které byly probrány zásady pro práci na „elektrifikovaných“ vozech i detaily daných konstrukčních řešení.

Karel Beran