II. kolo projektu Tatra do škol

Pokračujeme montáží vozidla. Žáci 2. ročníků naší školy, kteří byli proškoleni ve výrobním závodě, zahájili v areálu dílen montáž podvozku Tatra Phoenix 4×4.