Innovation camp, 26.4.2017, Praha

Ve středu 26.4.2017 se naši studenti zúčastnili na VŠE v Praze Innovation campu.
O co jde? Jedná se o soutěž pořádanou NN pojišťovnou v rámci českého kola mezinárodního projektu Social Innovation Relay 2016/17.
Do soutěže bylo zapojeno 20 středních škol z celé ČR. Po zahájení soutěže byli studenti rozděleni do 14 družstev po 4 – 5 lidech. Družstva byla sestavena náhodně tak, aby se studenti mezi sebou neznali. Každé družstvo vedl jeden bývalý student VŠE.
Úkolem družstev bylo navrhnout projekt s názvem „Mladí mladým dávají šanci na lepší život“.
Družstva měla vymyslet a prezentovat projekt, který prostřednictvím sociálních inovací pomůže konkrétní skupině znevýhodněných mladých lidí.
Hodnotil se nápad, společenský dopad, inovativnost projektu a realizovatelnost. Družstva na projektu pracovala 4,5 hodiny.
Po ukončení práce družstev následovala přednáška nestora akce pana Robina Spencera a poté družstva začala před plnou posluchárnou a před porotou prezentovat svůj projekt, který následně před porotou také obhajovala. V době, kdy zasedala porota a hodnotila projekty, se v centrální hale studenti fotografovali. Následovalo vyhlášení vítězů soutěže. První tři postoupí do finále, které se uskuteční 5.6.2017
1. Místo získala se svým družstvem žákyně naší školy Tereza Rábová, druhé místo získalo družstvo Dominika Žďárského.
Studentům se celá akce velmi líbila. Byla nápaditá, pestrá a dobře zorganizovaná. Velkým přínosem pro ně byla možnost vymyslet a vyzkoušet projekt, prosadit ho v rámci skupiny, vytvořit prezentaci s několika dalšími studenty a vše prezentovat a obhájit před porotou.
Alena Drymlová