Konverzační soutěž středních odborných škol v anglickém jazyce „Enjoy English“

V úterý 14. 11. 2017 se naši studenti zúčastnili regionální soutěže v anglické konverzaci v budově Střední zemědělské a veterinární školy v Lanškrouně. Soutěž obsahovala kategorii B pro první a druhé ročníky v úrovni A2/B1 a kategorii A pro třetí a čtvrté ročníky v úrovni B1/B2.

Soutěž začala didaktickým testem složeným z poslechu, práce s textem, gramatických úkolů na správné užití jazyka. Poté všichni učitelé tvořící pedagogický doprovod společně s organizátorkami opravili didaktické testy a vyhodnotili prvních deset nejlepších studentů z každé kategorie. Ti pak pokračovali v ústní části skládající se z odpovědí na dané otázky, popisu obrázku a interakce na různá konverzační témata.

Z naší školy byli pro kategorii A vybráni studenti Jan Ventura, Jiří Kalous a Ladislav Jániš  ze třídy 3. T. Nejlépe se umístil student Jan Ventura, který obsadil 16 místo z 33 studentů.

Z kategorie B byli vybráni studenti Jan Chleboun z 1. A, Jonáš Dragoun ze třídy 2. T, Patrick Radiven a Vlastimil Kolařík z 1. T.

Skvělé umístění získal Patrick Radiven, který se umístil na krásném 3. místě a Jonáš Dragoun, který se umístil na 7. místě z 37 studentů.

Děkujeme všem našim studentům za vzorné reprezentování školy ve velké konkurenci takových středních škol jako OA Choceň, SŠUP Ústí nad Orlicí, VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, SPŠ stavební Pardubice, Trading Centre Litomyšl a dalšími.                                                                                                                                                             Jana Kotlantová