Ocenění dárců kostní dřeně

bylo letos opět i oceněním činnosti Automobilní školy Ústí nad Orlicí

 

Dvacátého dubna 2018 se v Obecním domě v Praze uskutečnil slavnostní večer Nadace pro transplantaci kostní dřeně a Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD). Na tomto setkání bylo připomenuto nejen 26 let existence registru, jehož činnost umožnila provést již více než 1500 nepříbuzenských transplantací, ale bylo i poděkováno několika bývalým studentům naší SŠA z Ústí nad Orlicí. Mezi oceňovanými zachránci životů byli již tradičně i absolventi naší školy, která se v náboru do ČNRDD angažuje již řadu let. Díky výchovné činnosti, na kterou se v naší škole klade značný důraz, vstoupilo do registru dárců v průběhu let již více než 1400 bývalých či současných studentů. V registru jsou bez výjimky i všichni pedagogové, kterým vstup umožnil věk, zdravotní stav a kteří tak jdou svým žákům příkladem.

V letošním roce do registru přibude jen z naší školy dalších nejméně 80 potencionálních dárců kostní dřeně. Dvacet absolventů SŠA z Ústí nad Orlicí již svou kostní dřeň darovalo a zachránilo tak život dvaceti nevyléčitelně nemocným pacientům. Dvacátého dubna tak ocenění za záchranu života převzali bývalí studenti Martin Švercl a Marek Šlezingr. Zlatým hřebem slavnostního večera pak bylo osobní setkání absolventa naší  ústecké automobilky Lukáše Malečka s bývalým pacientem, kterému svým darem dal šanci na další plnohodnotný život.

Naše SŠA  tak připravuje studenty nejen profesně, ale i lidsky. Je jen škoda, že naše škola nenašla další následovníky.

Mgr. Radek Biedla