Otevření nových výukových prostor

V úterý 30. srpna byly v areálu dílen naší školy za účasti zástupců Pardubického kraje a firem slavnostně otevřeny nové výukové prostory. Během jednoho roku proběhla kompletní rekonstrukce původní dřevěné budovy (mimochodem nejstarší v celém areálu). Výsledkem je moderní objekt se čtyřmi výukovými pracovišti (svařovna, metalografická laboratoř, učebna teorie svařování, učebna elektromobility), skladem materiálu, šatnami a sociálním zázemím. Spolu s rekonstrukcí proběhlo výběrové řízení na vybavení pracovišť. Škola nyní disponuje moderními stroji pro dělení a svařování materiálů (všemi dostupnými metodami ručního svařování), zkušebními stroji (ultrazvuk, digitální tvrdoměry, metalografický mikroskop) i diagnostikou pro výuku oprav elektro-vozidel. Prostory budou využívány jak pro výuku našich žáků, tak pro celoživotní vzdělávání dospělých. Nové výukové prostory jsou doplněním našeho moderního a dobře vybaveného areálu dílen.
Ing. Karel Beran