Adaptační kurz 1.T

V deštivé polovině září ve dnech 15. -16. 9. 2022 se žáci kombinované třídy 1.T/1.TE zúčastnili dychtivě očekávaného adaptačního kurzu. Zázemím

Otevření nových výukových prostor

V úterý 30. srpna byly v areálu dílen naší školy za účasti zástupců Pardubického kraje a firem slavnostně otevřeny nové

Odmaturováno – 4.A, 4.T a N2.A

I denní studium zdárně zakončilo svá studia na naší škole a při slavnostním předávání v Hernychově vile jim to moc

Slavnostní předání maturitních vysvědčení – KJP

Dospěláci na naší automobilce odmaturovali a v pátek jim bylo maturitní vysvědčení předáno. Slavnostní ceremoniál se konal v Hernychově vile

Dospěláci na naší automobilce zahájili ústní maturity

Z celé ČR jezdí k nám do školy zaměstnanci z různých oborů, aby si doplnili vzdělání. Včera zahájili ústní maturitní

Fotogalerie