II. kolo projektu Tatra do škol

Pokračujeme montáží vozidla. Žáci 2. ročníků naší školy, kteří byli proškoleni ve výrobním závodě, zahájili v areálu dílen montáž podvozku

Svátek autoopravárenství – finále soutěže Autoopravář junior 2023 

Ve dnech 11.-13. dubna proběhlo ve Škoda Training Centru v Kosmonosích a ve školícím středisku Porsche Praha v Zlatníkách finále

Regionální kolo matematické soutěže

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočkou Pardubice a Krajským úřadem Pardubického kraje,

NPO digitalizujeme školu

Čápi už jsou tu!!!

Jaro už je opravdu tady…

Fotogalerie