Protidrogová prevence

Dne 10.1.2024 jsme uspořádali setkání žáků DM SŠA Ústí nad Orlicí s Policií ČR. Žáci byli
seznámeni s prací psovoda, který vychovává německé ovčáky pro speciální účely PČR,
zejména vyhledávání drog. Viděli praktickou ukázku, jak pes našel ukrytý sáček s heroinem a
marihuanou. Následně por. Mgr. Lenka Vilímková pustila žákům naučný film na téma „Tvoje
cesta načisto“ v rámci programu primární protidrogové prevence. V průběhu sledování filmu
vedla s žáky diskuzi, zejména na téma protidrogové prevence. Na závěr udělila žákům
certifikát za absolvování tohoto programu. Akce se zúčastnilo kolem 100 žáků se svými
vychovateli.

Ing. Roman Dvorský