Název kurzu: Obloukové svařování v aktivním plynu tavící se elektrodou
Délka kurzu: 160 hodin (40 hodin výuky teorie + 104 hodin praktická část + 16 hodin závěrečná zkouška)
Termín a čas zahájení kurzu: bude upřesněn
Cena: 14 000,- Kč /osoba (včetně DPH)
(Platbu poukažte na účet: 13539611/0100 do 7 dnů před zahájením kurzu. Variabilní symbol: Vaše IČ, specifický symbol: 121).
Místo konání: Střední škola automobilní - pracoviště odborného výcviku: Třebovská 348, 562 01 Ústí nad Orlicí

Informace:

Délka celého běhu školení je cca 3 měsíce. Výuku lze (není podmínkou) absolvovat v odpoledních hodinách a víkendech.

Bližší informace a Vaše případné dotazy zodpoví:
Ing. Karel Beran - 604 640 648 , 468 002 645
nebo

Obsah kurzu:

V teoretické části je kladen důraz na pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, znalost metody svařování, deformace a pnutí, problematiku materiálů, vady a jejich příčiny.
Praktická část je zaměřena na ovládání svařovacího zařízení a získání návyků specifických pro tuto metodu svařování.

Vstupní předpoklady účastníka:

Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem (schopnost absolvování kurzu), minimálně dokončené vzdělání - Základní, minimální věk - 18 let.

Doklad o absolvování kurzu:

Osvědčení o základním kurzu svařování a Průkaz odborné kvalifikace svářeče.
Kurz je akreditován MŠMT.