Jsme "Akreditovaným školícím střediskem řidičů" pro skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D pro školení profesní způsobilosti řidičů dle zákona č. 247/2000 Sb.
Provádíme vstupní i pravidelné školení.

Pravidelné školení pro držitele Průkazu profesní způsobilosti řidiče

Název kurzu: Pravidelné školení pro držitele Průkazu profesní způsobilosti řidiče
Délka kurzu: 7 hodin (7x 60 min.)
Termín a čas zahájení kurzu: Út 16.4. od 8:00
Út 4.6. od 8:00
Cena: 1.200,- Kč /osobu (včetně DPH)
1100,- Kč/osobu (včetně DPH) 5-10 osob z jedné firmy
1000,- Kč/osobu (včetně DPH) 11-20 osob z jedné firmy
Při vyšším počtu účastníků bude cena sjednána smluvně.
(Platba hotově na místě nebo předem fakturou) za oběd 91,- Kč
Místo konání: Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

Přihláška (Word)Přihláška (PDF)

Informace:

Pravidelného školení je držitel Průkazu profesní způsobilosti řidiče povinen se zúčastnit dle Zákona č.247/2000 Sb. každý rok.

Bližší informace a Vaše případné dotazy zodpoví:
Pavel Jantač - 733 557 098 , 468 002 516 nebo .

Obsah kurzu:

Dle Vyhlášky č.156/2008 Sb., kterou se provádí Zákon č.247/2000 Sb.

Začátek školení vždy v 8 hodin. Rozpis hodin zde.

Vstupní předpoklady účastníka:

Účastník školení se musí na místě v den školení prokázat platným řidičským průkazem.
Bez tohoto dokladu mu nebude vydáno potvrzení o absolvování kurzu.

Doklad o absolvování kurzu:

Po ukončení školení Vám bude potvrzena účast na školení. S sebou si přineste doklad o absolvování pravidelného školení z loňského roku !!! Toto potvrzení budete muset předložit na Obci s rozšířenou působností, až po pěti letech budete žádat o nový průkaz profesní způsobilosti řidiče.

Oběd:

V polední obědové přestávce se lze stravovat v naší skvělé jídelně - obědové menu se skládá z polévky, jednoho hlavního jídla a dezertu (moučník/ovoce). Cena celého menu je 91,- Kč a není zahrnuta v ceně školení. Lze si vybrat ze tří jídel, oběd je však třeba nahlásit nejpozději den předem, na objednávky v den školení již nelze brát zřetel.

Pravidelné školení 35 hodin - "Obnovovací školení"

Novela zákona č. 247/2000 Sb. zavádí s účinností od 1.8.2011 možnost získat profesní průkaz po absolvování 35 hodin školení těm řidičům, kteří dříve vykonávali práci řidiče a platnost jejich průkazu vypršela, resp. i pro některé řidiče, kteří jej nikdy neměli.

Nová ustanovení § 48 zákona:

(4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu podle odstavce 2 se neuplatní.

(5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie 6b), avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.

V praxi se bude jednat o případy, kdy

  • řidič s profesním průkazem přestane z jakéhokoli důvodu vykonávat svoji práci a platnost jeho průkazu vyprší
  • řidič přestal vykonávat svoji práci v době platnosti průkazu, nechodil dále na školení a před vypršením platnosti průkazu chce průkaz obnovit a vyměnit za nový
  • řidič uvedený v § 48 odst. 5 zákona chce nyní nově vykonávat práci řidiče

Podle znění zákona se nejedná o zvláštní druh školení, jde pouze o pravidelné školení v rozsahu 35 hodin. Zákon nenařizuje, že se má absolvovat jako speciálně zaměřený kurz pro staronové řidiče. Stejně tak je možné se prostě 5x za sebou přihlásit na stejné pravidelné školení.