1. místa v soutěži Enjoy English

V letošním roce se konal již 8. ročník konverzační soutěže v anglickém jazyce Enjoy English.

Pořádající Střední škola zemědělská a veterinární v Lanškrouně v úterý 26. 11. 2019 přivítala zástupce 14 středních odborných škol z Pardubického kraje.

Soutěž byla zahájena v kulturní místnosti školy a poté následoval písemný test, jehož výsledky určily 10 nejlepších studentů v kategorii A (1. a 2. ročníky) a 10 nejlepších studentů v kategorii B (3. a 4. ročníky), kteří postoupili do konverzační finálové části.

Z naší školy se zúčastnilo 9 studentů. Do závěrečné části postoupil v kategorii A Dominik Krejsa (2.A) a v kategorii B Patrick Radiven  (3.T).

Po výborném ústním projevu oba studenti získali zaslouženě 1. místo ve svých kategoriích. Úspěch je o to cennější, že Dominik zvítězil z celkového počtu 59 studentů a Patrick z 39 studentů.

Velké poděkování patří i zbylým studentům naší školy, kteří se soutěže také zúčastnili. Jedná se o Jakuba Lubase a Dana Bílka z 1. T, Ondřeje Klůce a Miloše Pally z 2. T, Michala Barkóciho, Tomáše Vokála a Daniela Naháckého  z 3. T.

Mgr. Jana Kotlantová