Studenti 3. A a 4. A na Centrálním dispečerském pracovišti SŽ ČR

Jedinečnou možnost nahlédnout do tajů řízení železničního provozu na hlavních tratích v České republice dostali studenti 3. a 4. ročníku oboru Silniční doprava. Tím byla 15. a 16.9.2021 návštěva Centrálního dispečerského pracoviště Správy železnic v Praze Libni, zařízení, jež patří mezi nejmodernější v Evropě.

       Naši studenti se v rámci úvodní přednášky dozvěděli základní informace o vybudování pracoviště a všech jeho funkcích. Velká pozornost byla věnována samotné práci provozních dispečerů, jejich výběru, systému jejich práce, ale i otázkám hygieny práce a sociálního zabezpečení.

          Zásadním bodem programu pak byla návštěva cvičného sálu, v němž se v dlouhodobých téměř půl ročních kurzech dispečeři připravují na výkon své činnosti. Nakonec návštěva vyvrcholila krátkou návštěvou řídících sálů s tzv. ostrým provozem.

Toto pracoviště má pro řízení železničního provozu na hlavních tratích strategický význam, jsme proto rádi, že se naši studenti mohli s pracovištěm osobně seznámit. Prohloubí to nejen jejich vědomosti, ale může vést i k rozhodnutí o budoucím povolání. Z tohoto pohledu byla exkurze velkým přínosem.