JA CITI INTERNATIONAL INNOVATION CAMP

Dne 3.října 2018 se 3 žáci ze třídy 3.A  Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí zúčastnili mezinárodní studentské soutěže JA  CITI  INTERNATIONAL  INNOVATION  CAMP.

Soutěž probíhala v Bratislavě a zúčastnilo se jí celkem 16 družstev. Každé družstvo tvořilo 6 studentů z různých středních škol z Čech a Slovenska.

Úkolem družstev bylo přijít s novým řešením reálného problému z oblasti finanční gramotnosti. Dopoledne družstva pracovala na řešení problému, odpoledne pak svou práci prezentovala a obhajovala před porotou.

Hlavním cílem celé akce bylo naučit studenty navzájem spolupracovat při  řešení  zadaného úkolu a dokázat se domluvit na postupech a společné obhajobě svého finančního plánu. Celá soutěž probíhala ve veselé a přátelské atmosféře a naši studenti si přivezli mnoho hezkých zážitků a nových zkušeností.

Alena Drymlová