Nadační fond

Již řadu let existuje při naší škole Nadační fond Automobil, který dlouhá léta finančně přispíval na různé školní aktivity, podporoval vzdělávací a tělovýchovné činnosti zřizovatele nad rámec, který poskytuje stát, propagoval a popularizoval výsledky zřizovatele na veřejnosti a rozvíjel vzdělávací tradice zřizovatele. V letošním roce se nová správní rada rozhodla obnovit jeho činnost v plné míře.

Dokumenty:

Aktuality: