Chmelová brigáda – Ročov

Stejně jako v roce 2017 se studenti naší školy 9. května vydali na cestu s cílem městys Ročov u Loun. Zemědělské družstvo v této obci v žatecké oblasti se stalo již podruhé působištěm našich studentů na jarní chmelové brigádě.

Městys Ročov má přibližně jeden tisíc obyvatel a jeho zemědělské družstvo s výměrou chmelnic 280 ha patří mezi tradiční pěstitele této plodiny v žatecké oblasti. Jarní období, tzn. měsíc květen, patří v chmelnicích první fázi prací a tou je drátkování a navádění. A právě navádění mladých rostlin bylo úkolem skupiny 51 studentů naší školy.

Letošní chmelová sezona je podle tvrzení ročovských chmelařů velmi netypická a vše probíhá velmi rychle. Tedy i chmelové rostliny tzv. „babky“ rostou téměř před očima. Navádění rostlin na chmelnici č. 6 a na chmelnici „Kamenitá“ se pro naše studenty změnilo z boje o zelené zlato v boj se zeleným drakem. Rostliny se vzájemně proplétaly a vytvářely hustý souvislý porost. Jejich navádění pak bylo velmi náročné nejen časově, ale i fyzicky. Mezi nejlepší „naváděče z řad studentů patřili svými výkony:

Jakub NETÍK 1. T

Jakub BIEDLA 1. A

Lukáš KRAJSL 1. D

David RYŠAVÝ 1. D

Daniel ŽEMBA 1. E

 

Odměnou za poctivě vykonanou práci v průběhu 8 pracovních dnů byla všem brigádníkům příjemná finanční částka dosahující u nejlepších částku několika tisíc korun.

Při odjezdu našich studentů z Ročova padla i slova díků z úst předsedy Zemědělského družstva Ročov pana Ing. Josefa Podhájského, který kromě poděkování vyjádřil naději v pokračování spolupráce naší školy  s chmelaři i v příštích letech.

 

Karel Kout