Den země – vítání jara s žáky základních škol

Pro žáky základních škol, kterým není lhostejná problematika životního prostředí a dalších osudů naší Modré planety, připravili žáci oboru Průmyslová ekologie ve spolupráci s „Troniky“ program zaměřený na ochranu životního prostředí. Záštitu akci poskytlo Město Ústí nad Orlicí – odbor životního prostředí.
Malí zvědavci se v rámci soutěže zabývali problematikou rozkladu autosoučástek v přírodě a poznávali druhy používaných kapalin v automobilu. Program jim zpestřila i výuka jízdy na segway.
V rámci pestrého programu se účastníci dozvěděli, že některé, zejména organické odpadky, přírodě škodit nemusí a mohou jí dokonce prospívat. Na druhou stranu jiné odpadky nejenže hyzdí naši přírodu, ale mohou uvolňovat vysoce jedovaté látky.
Věříme, že se malým žákům program líbil a těšíme se na spolupráci i na příštích akcích školy.
Marcela Pohanková