Informace pro přijaté uchazeče

Vážení rodiče,

všichni přijatí uchazeči obdrží emailem informaci o školou přiděleném evidenčním čísle (EČ), které je důležité pro veškerou budoucí komunikaci se školou.      

Zároveň jsme se rozhodli uspořádat pro nastupující žáky a jejich zákonné zástupce informační odpoledne, na němž bychom Vás seznámili s organizací školy, s možnostmi ubytování a stravování, se způsoby plateb, s požadavky na vybavení pomůckami v teorii i odborném výcviku, s organizací adaptačního kurzu. Současně by Vám bylo představeno vedení školy, třídní učitelé, vedoucí učitelé odborného výcviku, vychovatelé domova mládeže.

Přijměte tuto informaci současně jako pozvánku.

Vaše účast není povinná, vše potřebné se žáci dozvědí při nástupu v září, ale v souvislosti se snadnějším nástupem nových žáků spatřujeme toto setkání jako vhodné.

Pro klidný průběh odpoledne jsme rozdělili všechny přijaté do dvou skupin:

  1. obory Mechanik opravář motorových vozidel, Karosář, Autoelektrikář, Autolakýrník

18. 6. 2024 v 14.00 hodin v budově školy na Dukle, ve sportovní hale

  1. obory Dopravní prostředky, Průmyslová ekologie, Autotronik a společné studium oboru Autotronik-Autoelektrikář

18. 6. 2024 v 15.00 hodin v budově školy na Dukle, ve sportovní hale

Těšíme se na setkání.

                                                                                            Ing. Petr Vojtěch, ředitel školy


Další informace a formuláře k vyplnění související s nástupem ke studiu ZDE.