Regionální kolo matematické soutěže

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočkou Pardubice a Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem školství a kultury, uspořádala ve středu 29. března 2023 již 38. ročník regionální matematické soutěže pro žáky středních odborných škol, středních odborných učilišť a středních integrovaných škol.
Z původně regionálního kola se již trvale stala soutěž nadregionální, neboť i letos se zúčastnily školy nejen Pardubického kraje, ale i kraje Královehradeckého a Vysočiny. Celkem do Ústí nad Orlicí dorazilo 186 žáků z 25 škol. Velká účast škol a jejich žáků je potěšující zvláště po dvouletém výpadku prezenční výuky, který byl způsoben vládními proticovidovými opatřeními. Skýtá to perspektivu renesance práce s nadanými žáky středních odborných škol a středních odborných učilišť.
Z každé školy se mohli v každé kategorii zúčastnit nejvýše dva soutěžící, kteří byli rozděleni do těchto kategorií:
Kategorie U1, U2, U3 – žáci tříletých učebních oborů.
Kategorie S1, S2, S3, S4 – žáci studijních oborů.
Kategorie N1, N2 – žáci nástavbového studia.
V každé kategorii bylo vyhodnoceno pořadí jednotlivců i jednotlivých škol. Nejvíce zúčastněných žáků bylo v kategoriích studijních oborů, celkem 144, nejméně pak u nástavbového studia – zde se asi covidový výpadek podepsal nejvíce. Soutěž byla v 9 hodin zahájena ředitelem Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí Ing. Petrem Vojtěchem. Poté již žáci začali řešit soutěžní úlohy. Organizačně vše již tradičně zabezpečovali učitelé Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí úseku teoretické výuky na Dukle ve spolupráci s pedagogy zúčastněných škol a díky jejich dobré organizaci a koordinaci proběhlo bezprostředně po ukončení soutěže opravení prací. Proto již po obědě mohly být vyhlášeny výsledky a žáci tak mohli z Ústí nad Orlicí cestovat domů již s vědomím svého umístění. Nejlepší z matematiků si při vyhlášení převzali i diplomy a věcné ceny.
S potěšením lze konstatovat, že tradiční regionální matematická soutěž proběhla úspěšně a dokázala, že regionální střední školy se výuce matematiky stále plně věnují.

Aleš Odehnal
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

Kompletní výsledkové listiny si každý může prohlédnout na ZDE, kde je i zadání soutěžních úloh a výsledkové listiny z předchozích ročníků.