Studenti prezentovali školní projekt sociálního bydlení

Školní projekt zaměřený na možnou výstavbu startovacích bytů pro sociálně znevýhodněné občany představili studenti oboru Průmyslové ekologie ze Střední školy automobilní. Projekt je zaměřen na výstavbu pasivního bydlení za využití solárních kolektorů, rekuperace nebo zemního vzduchového výměníku tepla. Studenti na radnici prezentovali výsledky veřejného dotazníkového šetření, návrh umístění, řešení a financování celého projektu. Prezentovaný projekt nabízí městu možnou variantu řešení problematiky sociálního bydlení v budoucnu, ovšem je třeba dořešit řadu otázek týkajících se umístění možné stavby, její financování a samotný provoz bytového domu.

S tímto projektem již studenti postoupili do regionálního kola soutěže „Navrhni projekt“, v kterém řeší regionální problematiku a snaží se prosadit záměr vlastního projektu financovaného z evropských peněz za podpory města.

Obor Průmyslová ekologie Střední školy automobilní je zaměřen na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Obsah učiva je zaměřen na monitorování a hodnocení životního prostředí, práci a měření v terénu, ale také na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce, požární prevenci. Absolvent je připravován k tomu, aby se profesionálně zabýval hospodařením s odpady, energiemi, posuzováním lidské činnosti ve vztahu k životnímu prostředí.

Lukáš Prokeš a Marcela Pohanková